Νέοι Αγρότες

neoi agrotes

Η παροχή υπηρεσιών υποβολής φακέλων για την ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών είναι άλλη μια δραστηριότητα του Συνεταιρισμού. Δικαιούχοι της προκήρυξης του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 41 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ το τρέχον ημερολογιακό έτος της προκήρυξης και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, ενώ αναλαμβάνουν και τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €. Ο Α.Ε.Σ Στυλίδας αναλαμβάνει με το γεωτεχνικό προσωπικό του την σύνταξη της ανάλογης μελέτης για το μέτρο αυτό και την τεχνική στήριξη – καθοδήγηση  όσον αναφορά το επιχειρηματικό σχέδιο που υποχρεούται να υλοποιήσει ο υποψήφιος αγρότης.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart