Ανακοινώσεις

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός , ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς με την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain» – TRACE OLIVE (ΓΓ2CL-0366167)με Κωδικό MIS: 5184339, συνεχίζει την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών ιχνηλασιμότητας με την αξιοποίηση πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας βασισμένου σε τεχνολογίες Blockchain και IoT. Περισσότερες πληροφορίες στο: https://traceolive.neuropublic.gr/2023/10/25/details/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart