Επικοινωνία

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας

Εργοστάσιο: Βι.Πε. Λαμίας, 35100
Τηλέφωνα:
Λογιστήριο                     : 22310 42486, 42440
Πρόεδρος-Διευθυντής : 22310 42443
Φαξ                                  : 22310 42460
Email                               : info@stylidacoop.gr

Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων: Θερμοπυλών 2  Στυλίδα, 35300
Τηλέφωνα : 22380 22273, 22274
Φαξ             : 22380 22044
Email          : epidot@stylidacoop.gr