Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Στυλίδας στην δράση κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον COVID-19”. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από πόρους του Π.Δ.Ε και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart