Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας, αξιοποιώντας όλα τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Διαρθρωτικού και Επενδυτικού Ταμείου, συμμετέχει στην Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ” για την περίοδο 2018-2021, που έχει ως αντικείμενο την προώθηση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, με την συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε και σε τρίτες χώρες.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart