ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΙΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ