ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιητικά Φυτοπροστασίας

Ο Συνεταιρισμός  διαθέτει εξεταστικό κέντρο αρμόδιο για την έκδοση του απαραίτητου Πιστοποιητικού Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Πρόκειται για το πιστοποιητικό που απαιτείται από την νομοθεσία ώστε να μπορεί ο ψεκαστής να πραγματοποιεί επεμβάσεις φυτοπροστασίας αλλά και για να προμηθεύεται γεωργικά φάρμακα από τα καταστήματα εφοδίων.