ΚΤΕΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ)

ΚΤΕΟ Ψεκαστικών (Νέο)

Οι παραγωγοί, στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους από τον νόμο, μπορούν να λαμβάνουν  πιστοποίηση για τα ψεκαστικά τους μηχανήματα από τον κινητό Σταθμό Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων του Συνεταιρισμού μας.