Δηλώσεις Εθνικού Κτηματολογίου

diloseis enthikou ktimatologiou

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Στυλίδας έχοντας γνώση των απαιτήσεων και των κανονισμών που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο, με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του και με τη συνδρομή έμπειρων επιστημονικών συνεργατών αναλαμβάνει, τη συγκέντρωση  των δικαιολογητικών, τον έλεγχο των ιδιοκτησιών, τον εντοπισμό των ακινήτων και τέλος τη συμπλήρωση των αιτήσεων μαζί με την κατάθεση του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ποιοί έχουν υποχρέωση να υποβάλουν Δήλωση Ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματός τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Τέτοια δικαιώματα είναι π.χ. η κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα), η επικαρπία, η δουλεία (άντλησης ύδατος, διόδου, οίκησης κλπ.), η υποθήκη/προσημείωση, αγωγές, ανακοπές, κατασχέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις (time sharing), χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτου (leasing), μεταλλειοκτησίες, μεταφορά συντελεστή δόμησης.

Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεως, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, ανεξαρτήτως από το αν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.

Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό, να το δηλώσουν (π.χ. τόσο αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα όσο και αυτός που έχει την επικαρπία του ακινήτου).

Επίσης, η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών, εντός ή εκτός σχεδίου, είτε είναι αστικά, είτε αγροτικά, είτε είναι οικοδομημένα, είτε όχι.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart