Γεωργικοί Σύμβουλοι

georgikoi-simbouloi

Ο Συνεταιρισμός, έχοντας μεγάλη εμπειρία στο πρόγραμμα Γεωργικών Συμβούλων, παρέχει υπηρεσίες σύνταξης και υποβολής φακέλων των υποψήφιων αγροτών για την  ένταξη στο πρόγραμμα αυτό. Σκοπός του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, είναι η υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησής.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart