Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία

bilologiki-kaliergia

Ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει με το γεωτεχνικό προσωπικό του, την σύνταξη μελετών για την ένταξη των παραγωγών στο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας καθώς και την τεχνική στήριξη – καθοδήγηση  όσον αφορά στις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζονται στην εκάστοτε καλλιέργεια. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόζουν τις αρχές και τις μεθόδους της βιολογικής καλλιέργειας – εκτροφής ζώων καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart