ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (ΝΕΟ)

Ασφάλειες Οχημάτων (Νέο)

Ο Συνεταιρισμός ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν οποιοδήποτε όχημά τους, να κάνουν συμβόλαια με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να τύχουν έκπτωσης στο ΟΣΔΕ ανάλογα με τον αριθμό των οχημάτων που ασφαλίζουν.