Άδειες-Χρήσης-Νερού

Ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει τις εργασίες ανανέωσης της άδειας χρήσης νερού για τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας των καλλιεργητών, που συμπεριλαμβάνουν, αναλυτικά, την σύνταξη του φακέλου της αίτησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, την μελέτη άρδευσης και την χαρτογράφηση των αρδευόμενων αγροτεμαχίων για την έκδοση της νέας άδειας για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart